Eustace Mullins
Murder by Injection

2. Fejezet

SarlatánokGeoffrey Marks szerint a teológus Cotton Mather (1663-1728) volt az amerikai orvostudomány első jelentős alakja. Increase Mather, a Harvard egyetem elnökének fia, Cotton Mather, számos teológiai munkát írt .  Ezek mellet, “Bethesda Angyala” címmel készített egy orvosi tanulmányt is, amin négy évig dolgozott .  Orvosi írása bőven merített a helyi indián tudományból, de foglalkozott a betegségek lelki tényezőjével is és megjegyezte :  „A vidám szív legalább annyit segíthet mint az orvosság, a megtört szellem viszont elporlasztja a csontokat is .”

Úgy tűnik Mather volt az első és utolsó amerikai teológus akit érdekelt az orvosi gyakorlat .  Dr. Nathan Smith Davis (1817-1904) volt az amerikai orvostudomány következő kiemelkedő alakja .  Davis Dr. Daniel Clarknál töltötte gyakornokságát és 1847-ben New Yorkba költözött .  Már 1845-ben követelte, hogy New York állam Orvos Társasága vessen véget az orvosképzés szemet szúróbb visszaéléseinek és hat hónypra emelje fel az akkor szokásos, négy hónapos képzési időt .  1846. október 11-én, New Yorkban összehívott egy orvos csoportot, amiből a későbbi Amerikai Orvos Szövetség kialakult .  Az AOSZ 1847. május 5-én alakult meg hivatalosan, Philadelphiában .  A New York-i száz résztvevő Philadelphiában már 250-re duzzadt és rövidesen a tagállamokban is alakítottak szervezeteket .  Davis később áttelepült Chicagóba és csatlakozott a Rush Orvosképző tanári karához .  1883-ban az AOSZ elindította hivatalos lapját, aminek Davis lett az első szerkesztője.

Dr. Davis minden jó szándéka ellenére, az első ötven évben az AOSZ haldoklott .  1899-ben azonban a szervezet óriási lépést tett, amikor csatlakozott hozzá Dr. George Simmons .  Simmonst egész életében dokinak becézték, pedig ő volt korának legnagyobb sarlatánja .  Az angliai Moreton-ban született és 1870-ben vándorolt az Egyesült Államokba .  Közép-nyugaton telepedett le, zsurnalisztaként kezdte pályafutását és a lincolni Nebraska Farmer szerkesztője lett .  Hét évvel később úgy döntött, javít anyagi helyzetén, és páratlan mértékű sarlatánkodásba kezdett. 1868-ban az AOSZ ekképpen határozta meg a sarlatánságot: „Törvény által meghatalmazott orvosi hatóságok felhatalmazása nélküli gyógykezelés, gyógyszer adagolás vagy eladás .”  Simmons figyelmen kívül hagyta ezt a meghatározást .  Senki sem tudta kétséget kizáróan megállapítani, hogy kapott-e valaha is orvosi képzést .  Mindazonáltal úgy hirdette magát, mint a dublini Rotunda Hospital vizsgázottja .  Azonban ez a korház soha nem adott ki bizonyítványokat, és nem is volt ilyesmire felhatalmazva.

Senki sem kérdezte meg, hogy az állítólagosan orvosként Amerikába érkezett Simmons az első években, miért inkább újságírással foglalkozott .  Simmons azt is közhírré tette, hogy egy évet tolött a legnagyobb londoni korházban .  Sajnos azt már nem említette, hogy milyen minőségben .  Mint beteg, takarító vagy hivatalnok ?  Évekkel később levelezőn diplomát szerzett a kor diplomagyárától, a chicagói Rush Medical College-tól .  Közben fenntartotta lincolni prakszisát, és sehol nincs említés róla, hogy diplomája megszerzése előtt bármikor is a Rush Medical College-ban járt volna .  Kegyeltje, Morris Fishbein, a Rush Medical College-ba járt, de kérdéses, hogy valóban elvégezte-e. Évekkel később, amikor már nagy befolyása volt, Fishbein az intézet professzora lett és az orvosi szakma közkapcsolati oldaláról tanított.

“Az Amerikai Orvostudomány Története” című kimerítő és részletes könyvében Geoffrey Marks és William Beatty nem említi sem Simmonst, sem Fishbeint. Ez látszólag szemet szúró hiba, azonban a szerzők nyilvánvalóan felismerték, hogy e két alak az amerikai orvostörténelem legnagyobb sarlatánja volt és így kényelmesen megfeledkeztek róluk.

A “Ki Kicsoda” könyvben Simmons azt íratta magáról, hogy 1884 és 1899 között Lincolnban volt orvos és 1884-ben szerzett diplomát Dublinban .  Ez további kérdéseket vet fel. Simmons 1870-ben jött az Egyesült Államokba és 1870 és 1899 között megszakítás nélkül Lincolnban élt .  Valamilyen okból a “Ki Kicsoda” 1936-os kiadása nem említette a Rush Medical College-ban szerzett levelező diplomáját, pedig az 1922-es kiadásban benne volt és az is, hogy 1892-ben kapta .  Senki sem foglalkozott vele, hogy okmányai szerint Simmons Amerikába érkezése után szerzett diplomát Dublinban .  Simmons doki túloldalon bemutatott hirdetése a kor szokásos szóhasználatát alkalmazza amikor azt írja :  „Korlátozott számú hölgybeteget tudok ellátni rendelőmben .”  Ez annyit jelent, hogy magzatelhajtással foglalkozott .  Egy szépségszalont és egy maszírozót is fenntartott .  Mindez a Lincoln Intézet része volt, aminek láthatóan ő volt egyedüli tagja .  A hirdetés úgy említi Simmonst mint homeopathikus orvost, azonban nem sokkal később, az AOSZ vezető tagjaként, e gyógyítási módszer elpusztításának szentelte magát .  A hirdetés szerint nők mindenféle betegségét kezelte.

Az AOSZ-ről hallván, Simmons megalapította a nebraskai Orvos Szövetséget .  A chicagói vezetőség felfigyelt szervezői képességeire és felkérte az AOSZ Journal szerkesztésére .  Tehát Simmons doki nem orvosként, hanem újságíróként került az Amerikai Orvos Szövetséghez .  Simmons azt találta, hogy AOSZ csak sodródik és képtelen akárcsak egy országos irányvonal bevezetésére is .  A helyzet kezdeményező képességére volt szabva .  Hamarosan kineveztette magát az AOSZ titkárává és általános intézőjévé, és elindította a szervezet mai napig tartó diktatórikus és önmagasztaló irányvonalát .  AOSZ-hez beérkező összes pénz a ő kezén ment keresztül és ő volt a szervezet működésének személyes felügyelője .  Dr. Hyde személyében nem sokára tehetséges és készséges szárnysegédre akadt .  Dr. Hyde korábban Kentucky egészségügyi táblájának titkára volt és láthatóan éppen megfelelt Simmons számára, mert 62000 dolláros hiánya miatt letartoztatásba került, de mint az állami bürokrácia megbecsült tagja, sikerült rábeszélnie kormányzót, hogy kegyelmet gyakoroljon felette .  Ezek után Dr. Hyde jobbnak látta ha máshol telepedik le és Chicagóba ment, ahol Simmons tárt karokkal fogadta .  Dr. Hyde 1912-ben meghalt és ez kedvezett a másik újságírónak, Dr. Morris Fishbein-nek .  Fishbein alkalmilag segédorvosként szolgált a Durant korházban, de nem állt szándékában kitölteni az akkor szokásos két éves gyakorlat időt. Komolyan foglalkozott a gondolattal, hogy beáll cirkuszi akrobatának .  Dr. Hyde betegsége alatt írt néhány cikket az AOSZ-nek és tudomására jutott, hogy esetleg megüresedik Hyde állása. Simmons Fishbeint is szíve szerint valónak találta és amikor Hyde elhunyt, heti száz dolláros fizetéssel felvette helyére .  Fishbein otthon találta magát az AOSZ-nél és 1949-ig ott maradt, mikor is szó szerint kirúgták.

Fishbein megérkezésével az AOSZ szilárdan két sarlatán kezébe került .  Az egész életében csak kapzsiságról tanúbizonyságot tevő Simmons hamar felismerte, hogy az AOSZ óriási hatalma arany bányának bizonyulhat .  Nem kérette magát amikor arra került a sor, hogy ellenszolgáltatást fogadjon el bizonyos AOSZ kegyekért .  A Támogatási Pecsét volt ezen kegyek legfontosabbika .  Minthogy az AOSZ-nek gyakorlatilag nem volt kutatószobája és kísérleti személyzete, a pecsét megadását a döntötte el, hogy melyik cég mennyit tudott fizetni. Eleinte egyes gyógyszergyárak visszautasították ezt az eljárást és megtagadták fizetést .  Dr. Vallace Abbott, az Abbott Laboratories alapítója volt ezen ellenzék kiemelkedő alakja .  Simmons megütközött vele és megtagadta a cég bármely termékének támogatását .  Egy reggelen azonban Simmons doki azt vette észre, hogy Abbott hatalmas alakja tornyosul íróasztala fölé.

„Nos uram, miben állhatok szolgálatára ?” — kérdezte Simmons kissé nyugtalanul .

„Csak azért jöttem, hogy személyesen Öntől halljam miért nem hajlandó az AOSZ egyetlen termékemet sem támogatni” — válaszolta Dr. Abbott .

„Ez valójában nem hozzám tartozik, de szívesen megkérdezem a kutatási osztályt mi a gond” — mondta Simmons .

„Lenne rá valamiféle lehetőség, hogy esetleg meggyorsítsuk az eljárást?” — kérdezte Dr. Abbott .

Simmonst elöntötte a gyönyör .  Azt hitte, a makacs gyógyszerész végre az ő nyelvén beszél .  „Boldogan megteszek minden tőlem telhetőt” — vállaszolta Simmons .  „Lenne valami, amit tehetne” — mondta Dr. Abbott .  „Ha lenne olyan kedves és elolvasná ezeket az okmányokat, az talán segítene döntésében .”

Abbott számos papírt tett Simmons elé .  A doki azonnal látta, hogy mi van előtte :  pályájának teljes története, amit Dr. Abbott nyomozói állítottak össze .  Az okmányok részletesen foglalkoztak az állítólagos diplomákkal, a betegei által ellene beadott bírósági keresetekkel és egyes betegeinek alálát okozó gondatlanságaival.

„Rendben — mondta Simmons — mit akar ?”

„Csak annyit, hogy az AOSZ támogatási pecsétet tegyen minden termékemre” — válaszolta Dr. Abbott .  „Gondolja, hogy megoldható?”

„Természetesen” — mondta Simmons, és attól a naptól fogva az Abbott Laboratóriumok minden terméke különleges gyorsasággal kapta meg az AOSZ pecsétjét, Abbott pedig soha egy fillért sem fizetett.

Dr. Emanuel Josephson hevesen bírálta az AOSZ-t a Simmons-Fishbein korszak alatt :  „Simmons és társai gyakran durva és törvényellenes módszereket alkalmaznak, hogy monopóliumot érhessenek el az orvosi kiadványok és a hirdetések területén .  Az AOSZ nyíltan megfenyegette azokat a cégeket, amelyek nem a szervezet lapjaiban hirdetnek, mondván, hogy esetleg elveszíthetik készítményeik AOSZ támogatását .”  Dr. Josephson úgy jellemezte Simmons módszereit, mint „zsaroló kereskedelmi korlátozások .”  Továbbá kijelentette :  „A szövetségi kormány egészségüggyel foglalkozó ágai teljes egészében az AOSZ befolyása alatt állnak .”  Simmons olyan szoros ellenőrzést tartott fenn, hogy az AOSZ elnöke, Dr. Nathan Etten, egy New York-i bíróság előtt elismerte, neki, mint elnöknek, nincs joga szervezethez befolyó pénzeket elfogadni és a szervezet nevében szerződést kötni .  Ezek a dolgok mind a chicagói igazgatóság hatáskörébe tartoznak .  Később világossá vált, hogy az AOSZ az orvosok jövedelmének növelésére és a kormány beavatkozásának elhárítására törekedett .  Elérte, hogy a kecske is jól lakjon és a káposzta is megmaradjon, mert miközben szilárdan ellenállt, hogy a kormány bármiféle fennhatóságot gyakoroljon felette, gyakran kényszerítette a kormányzat különböző ágait, hogy eljárást indítsanak a monopóliumát fenyegetők ellen.

Az Amerikai Orvos Szövetség befolyása számos jól jövedelmező mellékfoglalkozást biztosított Simmons számára. 1921-ben felállította a Chicago Gyógyászati Intézetet, ami valójában alig volt több, mint megvesztegetéseit leplező vállalkozás .  Ugyanakkor a sikeres életpálya mellékeseit is élvezte. Bögyös szeretőt tartott egy luxus lakosztályban .  De lévén gazember, nem elégedett meg vele, hogy felesége orra alá dörgölte kicsapongását, hanem egyre elszántabban törekedett rá, hogy megszabaduljon tőle .  Azonban a feleség ellenszegült és bírósági keresetet adott be ellene .  A nagy port kavaró, 1924-es tárgyaláson bizonyítódott, hogy nagy mennyiségű kábítószert adagolt feleségének, utána pedig őrültté akarta nyilváníttatni .  Ez akkoriban nem volt szokatlan eljárás és számos feleséggel megtörtént .  A per több könyvhöz és filmhez adott indíttatást .  A “Gázlámpa” című film volt az eset leghíresebb feldolgozása, amiben Charles Boyer játszotta Simmons szerepét, Ingrid Bergman pedig a feleségét.

A tárgyalás kellemetlen fényt vetett Simmonsra és így kénytelen volt megválni az AOSZ-ben foglalt hivatalától. Azonban 1937-es haláláig megtartotta a kiérdemesült főszerkesztő címet .  Morris Fishbein lépett helyére és vette át az AOSZ irányítását .  Kettejük együttesen ötven évig befolyásolta a szervezet irányvonalát .  Simmons Floridában élte le további életét, és halálakor a York Times azt írta róla, hogy „egész életében a sarlatánok ellen küzdött .”  Dr. Josephson megjegyezte, hogy elég furcsa ilyesmit írni olyan emberről, aki a sarlatánok hercege volt.

Morris Fishbein örökölte Simmons tehetséges titkárát, Dr. Olin Westet (1874-1952) is .  West 1910 és 1918 között a Rockefeller Fertőtlenítési bizottmány Tenessee-i igazgatója volt .  Fishbein nagyon jól tudta, hogy az AOSZ-nek módjában ál kormány alkalmazottakat felhasználni céljaira .  Gyógyszerészeti és Vegyészeti Tanács első 15 tagjából három volt a szövetségi kormány tagja.

Simmons eltűnésével Fishbeiné lett a rivaldafény és ettől kezdve, ha valaki az AOSZ-ről írt, őt is méltatnia kellett .  Fishbein magánvállalkozások elindítására is felhasználta hivatalát. Könyveket jelentetett meg, leckéket adott és cikkeket írt .  Csak úgy özönlött zsebébe a tiszteletdíj, csúszópénz és jutalom. Gyermekeivel francia nevelőnő foglalkozott, miközben ő a New York-i Gólya Klubbot látogatva, örömfiú módjára élt .  25 éves pályafutása alatt soha nem mulasztotta el, hogy önmagát népszerűsítse és gazdagítsa .  Annak ellenére, hogy soha életében nem foglalkozott orvosi tevékenységgel, rábeszélte a King Feature Syndicate-t, hogy orvosi cikkíróként alkalmazza, s fejtegetéseit több mint kétszáz lapban megjelentesse.

Fishbein további jövedelemre tett szert amikor kineveztette magát a Look magazin orvosi tanácsosává .  1935-ben érte el egyik legnagyobb pénzügyi sikerét, amikor elindította az évente megjelenő „Modern Háziorvosi Tanácsadó” című, tetemes kiadványt .  Az egyes köteteket megbízott orvosok írták neki.

Fishbein önmagasztaló hatalmát elfedte az tény, hogy az AOSZ-nél soha nem volt egyéb beosztása mint szerkesztő. Azonban teljhatalma volt a szerzet kiadványai felett és ebből eredt óriási befolyása .  Az eltérő gondolkodású tagoknak nem volt módjuk hangot adni véleményüknek .  Kizárólagos hatalmat tartott fenn az AOSZ bizottságainak tag választásában is, így esetleges bírálói nem juthattak olyan helyzetbe, ahonnan támadást indíthattak volna ellene .  Az élelmiszer, gyógyszer és vegyszer bizottságok kifejezett hűbérbirtokai voltak, mert hatalmuk volt a gyártók és a hirdetők felett .  A hirdetési bevételek évről-évre növekedtek, de Fishbein mindvégig határozottan tagadta hogy az AOSZ bármiféle haszonra tett volna szert.

Az AOSZ, Fishbein szerkesztésében kiadott magazinja, a Hygeia, a következő címszalaggal jelent meg :  „Tisztességesen hirdetett, rontatlan élelmiszerek .”  „Az AOSZ élelmiszer bizottságának pecsétje szavatolja, hogy a hirdetett termék minősége kiváló és a hirdetés igazat mond .  Élelmiszer vásárláskor keresse pecsétünket!  A White Star Tuna és a Chicken of the Sea tonhal ebbe a csoportba tartozik .”  E hirdetéssel egy időben az élelmiszer és Gyógyszer Igazgatóság rendszeresen foglalta le ezen tonhal készítmények szállítmányait, mert részben vagy teljesen rothadó állati tetemből készültek.

Az AOSZ élelmiszer bizottsága állandóan a leleplezés határán állt, mert gyakorlatilag nem volt kutatási felszerelése .  A Business Week 1931. június 24-i száma komoly kérdéseket vetett fel a AOSZ terméktámogatási tevékenységével kapcsolatban és arról, hogy a szervezetnek joga volt cenzúrázni a gyártók hirdetéseit .  A cikkíró megkérdezte :  „Vajon ezen állítólagosan legmagasabb etika szinten álló, országos testület nem cselekvési körének határait lépi-e túl amikor megkísérli, hogy a nemzet legnagyobb iparágát szabályozza és felügyelje?”  A Business Week szerkesztői nagyon jól tudták, hogy az AOSZ kevés vizsgálatot végez és nem jogosult termékek bírálatára .  A cikk talán óvatos figyelmeztetés volt, de Fishbein pofátlanságát semmi sem zavarta és a tevékenység még tíz évig folytatódott .  1939-ben Fishbein 2706 termékre tette rá az AOSZ pecsétjét .  Fő verseny társát, a Kiváló Háztartást, erőszakos módszere miatt egyre több bírálat érte, mígnem 1941 májusában a Szövetségi Kereskedelmi Bizottmány a lap támogatási pecsétjének megszüntetését rendelte el .  Fishbein megérezte az idők szelét és nem sokkal később felhagyott az AOSZ támogatási pecsét általános élelmiszerekre való kibocsájtásával.

A Gyógyszerészet és Vegyészeti Bizottság azonban egészen más tészta volt, mert abban rejlett a .nagy pénz .  Egy gyógyszergyár akár száz milliót is kereshet új készítményén, ha megfelelő pártfogással kerül forgalomba .  Az óriási megvesztetési és bűnös szövetkezési lehetőség túl kézenfekvő volt ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyhassák .  Dr. Emanuel Josephson nagyon jól látta ezt .  Josephson jelentős vagyont örökölt és Nelson Rockefellertől nem messze, egy drága villában lakott .  Undorította az AOSZ és Fishbein pénzhajhászata és 1932 .  Január 2-án kilépett a szervezetből. 1939-ben Dr. Josephson fontos tanulmányt nyújtott be a Science Magazinhoz, amiben bemutatta az E vitaminos kezelést, de a lap nem volt hajlandó megjelentetni. Josephson később rámutatott, hogy az AOSZ 25 évig hallgatott az E vitaminos kezelés jótékony hatásáról .  Nem ez volt egyedüli eset amikor az AOSZ életfontosságú ismeretet tartott vissza a nyilvánosságtól .  Az E vitaminos kezelés ma már általánosan elfogadott és alkalmazott gyógymód.

A UPI 1940. január 20-i jelentése felfedte az AOSZ miként ellenőrzi az új termékek megjelenését :  „Soha semmit ne nevezzünk gyógyítónak és hozzunk a nyilvánosság tudomására amíg alaposan meg nem vizsgáltuk .”  A szövetség általában a New yorki ághoz utalta a kivizsgálásokat .  Dr. Josephson elmondta, hogy éveken keresztül próbálta rávenni a szervezetet, hogy vizsgálja ki az E vitaminos kezelésről előadott tételeit, de az megtagadta.

Az AOSZ jelentősen megszilárdította befolyását amikor megtiltotta tagjainak, hogy bármely gyógyszert nyilvánosan dicsérjenek .  E döntés megerősítette a chicagói központ monopóliumát .  A kiemelkedő tudós és tanár, Dr. Frank Lydston, „Az AOSZ Miért Halad Visszafelé” címmel megjelentetett egy füzetet amiben megállapította :  „Az AOSZ uralkodó rétege a sarlatán gyógyszergyártók és a bizonytalan termékek elleni harcában elért eredményeivel büszkélkedik a leghangosabban.  Felháborító e szenteskedő kiállás ha figyelembe vesszük, hogy a szövetség mennyi hamis terméket vesz pártfogásába hirdetési bevételek érdekében .  Az AOSZ háborodott alapszabályához méltó, hogy miután évekig hatástalan szerek gyártóiból és hivatásos mérgezőkből hízott, most az őt etető kézbe harapott .  A szövetség élelmiszer és gyógyszer gyártás feletti hatalmához hasonló zsarnoki uralom előbb vagy utóbb visszaéléshez vezet .”

Dr. Josephson megjegyezte, hogy „az AOSZ támogatási-i pecsétjének története a köz- és hivatásos bizalom elárulásának sorozata .  A legértékesebb gyógyszer készítményeket is visszautasították vagy ok nélkül késleltették, miközben értéktelen, veszélyes és halálos szereket sebesen elfogadtak .”

1936. április 20-án a Time jelentette, hogy az AOSZ-nek 3.800.000 dollár vagyona van .  A magazin megemlítette a szövetség egy kevéssé ismert monopóliumát is, hogy minden, lábgondok javítására tervezett cipőt előbb az AOSZ-nek kell elfogadnia és csak azután írhatják fel az orvosok.

1961. július 7-én a Time megírta, hogy az AOSZ Journalnak 180.000 előfizetője és 16 millió dolláros jövedelme van, aminek nagy része a hirdetésekből származik .  Az AOSZ alapszabálya leszögezi, hogy a gyógyítástudomány és a közegészség fejlesztése a szervezet célja, azonban a valóságban számos alkalommal ennek épp ellenkezője történt.

1977. február 9-én a Szövetségi Kereskedelemi Bizottmány rendeletet adott ki az AOSZ ellen, mert megtagadta bizonyos gyógyszerek hirdetését .  Morris Fishbein 25 éves tevékenysége alatt a szövetség számos pálfordulást tett különböző termékekkel szemben .  A helyzet jelentős tőzsdei haszonnal kecsegtetett azok számára, akik tudták, hogy melyik termékek fogják megkapni az AOSZ támogatási pecsétjét .  Nem volt ritka, hogy egy ilyen bejelentés után megkétszereződött az adott vállalat részvényeinek ára .  Fishbein mindig tudta, melyik készítményt fogja támogatni az AOSZ.

Morris Fishbein egyik legfelháborítóbb cselekedete volt, amikor az 1933-as chicagói világkiállítás idején, helyi üzletemberekkel szövetkezve, az esemény végéig titokban tartotta, hogy a városban lévő Congress Hotel hibás vízvezeték rendszere emőbás hasmenést okoz .  A látogatók százait fertőzte meg a betegség, ami évekig is eltarthat és agyon nehéz gyógyítani.

Hosszú és ijesztő a Fishbein által támogatott veszélyes orvosságok felsorolása .  Fishbein siettette a hírhedt fogyasztószer, a dinetrophenol elfogadását, pedig a kísérletek eredményei azt mutatták, hogy egészségre ártalmas .  A Rockefeller Intézet engedélyével, a Merck cég gyártotta a tryparsamide nevű, szifilisz elleni, veszélyes, arzén tartalmú szert .  Felfedezője, Paul Ehrlick, felhagyott a szer alkalmazásával mert kiderült, hogy vakságot okoz .  Ehrlick figyelmeztetése azonban nem akadályozta meg az AOSZ-t, a Rockefeller Intézetet és a Merck vállalatot, hogy forgalomba hozza szert.

Morris Fishbein képe volt a Time magazin 1937. június 21-i számának címlapján .  A fénykép szokatlanul rossz kinézetben t-ntette fel Fishbeint, aki úgy nézett ki, mintha orvosra lenne szüksége .  A lap korábban cikket közölt, ami arról tudósított, hogy Fishbein szélütést kapott.

1941. január 25-én Fishbein bejelentette, hogy a Gyógyszerészeti és Vegyészeti Tanács elfogadta Winthrop gyógyszergyár sulfathiazole készítményét és beleveszi a nem hivatalos gyógyszerek kiadványába .  A Winthrop cég az I.G. Farben leányvállalata volt .  Dr. Durrett, az Élelmiszer és Gyógyszer Igazgatóság illetékese is jóváhagyta a sulfathiazole-t. Rockefeller támogatása juttatta Durrett-et e fontos hivatalba. Több mint 400.000 tablettát adtak el a veszélyes készítményből, ami 5 szemer Luminal-t tartalmazott .  A luminal-ból egy szemernyi a biztonságos mennyiség .  A tablettát bevevők közül többen örök álomba merültek .

Az AOSZ 1937-ben jóváhagyott egy roppant mérgező sulfanilamide készítményt, ami több halál esetet okozott .  A szer a fehér vérsejtek csökkenését okozta, bár úgy hirdették, hogy segít a szívbetegeken .  Az AOSZ Fishbein távozása után is jóváhagyott veszélyes szereket .  1985-ben az AOSZ Journal téli kiadványa egy Suprol nevű, 200 milligrammos kapszulát hirdetett, amit az ÉGYI jóváhagyott .  A szert a Johnson and Johnson cég egyik leányvállalata, a McNeil gyártotta .  1986 februárjára beérkeztek a céghez az első, idült vese károsodásról szóló jelentések, de ennek ellenére az Élemiszer és Gyógyszer Igazgatóság azt javasolta, hogy a Suprol másodlagos fájdalom csillapítóként továbbra is forgalomban maradjon .  Eddigre már Dániában, Görögországban, Írországban, Olaszországban és Nagy Britanniában betiltották szert .  Nem sokkal később a McNeil is megszüntette gyártását.

Simmons és Fishbein vezetése alatt az AOSZ országos gyógyszer monopóliumot fejlesztett ki, ami ma minden amerikai egészségét veszélyezteti .  A gyógyszerek szabott ára nagyban hozzájárult az egészségügyi költségek megnövekedéséhez.  1976-ban 95 milliárd volt az országos gyógyszer számla .  1955 és 1975 között 74%-al emelkedtek a gyógyszer árak .  Az orvosi ellátás költsége ugyanakkor háromszorosára nőtt .  Dr. Robert Mendelsohn úgy véli, hogy az országban készített röntgen felvételek egy harmada szükségtelen .  Ez évi 300 millió dollárt jelent .  Szövetségi szakértők úgy becsülik, hogy ha évente egy harmaddal csökkentenénk a szükségtelen röntgen felvételeket, az ezer embert menthetne meg a rákhaláltól .  A felelős szervezet, az Amerikai Rák Társaság, következetesen figyelmen kívül hagyja e kérdést .  A röntgen sugarak genetikai hatása feltételezések szerint évi 30.000 halál esetet fog okozni az elkövetkező években. 1976-ban az orvosok egy milliárd adag altatót írtak fel, amiből 25.000-nek volt káros következménye, 2500 pedig halált okozott. Az áldozatok 90%-a nő volt .  1978-ban 5 milliárd nyugtató tablettát írtak fel .  Ezek egyik leghírhedtebbje, a Valium, évi 500 milliós hasznot hoz a Hoffman LaRoche cégnek .  E szer az Aldous Huxley “Szép Új Világában” említett szóma megtestesülése, a „tökéletes gyógyszer — kábító és kellemesen látomáskeltő .”

Egy angol tanulmány kimutatta, hogy az aszpirin végzetes károsodást és halált okozhat az újszülöttekben .  Nem régiben országos hírverés indult ami azt terjesztette, hogy napi egy tabletta aszpirin megakadályozza a férfiak szívrohamát .  Utógondolat alapján később azt javasolták, előbb beszéljünk orvosunkkal, de vajon hány férfi vesz be naponta aszpirint azt remélvén, hogy így elkerülheti a rettegett szívrohamot, miközben nem is gondolja, hogy e szer belső vérzést okozhat ? Az aszpirin vérhígító tulajdonsága az, ami miatt szívroham ellen javasolják, azonban még az is kérdéses, hogy mennyire jó lázcsillapító hatása .  Ha valaki, különösen tüdőgyulladás kezdetén, lázát csillapítja vele, az félrevezetheti az orvost a betegségmegállapításban .  Általában húsz percbe tart míg az aszpirin feloldódik a gyomorban, de csak akkor, ha teljes pohár vízzel nyeljük le .  Sok ember nem tudja, hogy a narancslével bevett aszpirin hatása nagyban csökken, mert abban nem tud rendesen feloldódni.

1980 szeptemberében az Élelmiszer és Gyógyszer Igazgatóság bejelentette, hogy több mint 3000 olyan gyógyszert kivon a forgalomból, aminek nem bizonyítódott hatékonysága .  A megelőző években a lakosság milliókat költött ezen, hatástalan szerekre, amik legtöbbjét az AOSZ is jóváhagyta .  1962-ben a kongresszus kiegészítette a gyógyszer törvényt és előírta, hogy a gyógyszergyártók hatásossági követelményeknek tegyenek eleget. A gyártók mindvégig ellenálltak és így az ÉGYI 16 évvel később kénytelen volt rendeletileg kivonni a forgalomból a hatástalan szereket .  Egy hatásos gyógyszer átlagos életkora 15 év .  Ez annyit jelent, hogy a halogató taktika lehetővé tette a gyógyszer gyártók számára, hogy hatásos készítmény piaci élettartamán keresztül fejjék a népet bizonytalan termékeikkel .

A kongresszus 1962-es törvényét követőleg a AOSZ és gyógyszergyártó társaik figyelemelterelő műveletbe kezdtek .  Harc a kuruzslás ellen címet adták hadjáratuknak .  Az AOSZ 1963. november 2-án felállította a Kuruzslási Bizottságot, aminek az volt eredeti célja, hogy elpusztítsa a teljes chiropractikus gyógyítási irányzatot, a ország második legnagyobb orvosi hálózatát .  A bűnös szövetkezők a szövetségi kormány rendőri erejét használták fel .  A szövetségi ügynököket rávették, hogy gyanútlan gyógyítók százai ellen indítsanak eljárást .  Számos alkalommal vettek őrizetbe olyan embereket, akik vitaminokról szóló füzeteket árultak .  A Posta, az Igazságügy-minisztérium vagy az Élelmiszer és Gyógyszer Igazgatóság korlátozó végzéseket hozott ezen árusok ellen .  A különböző növényi főzeteket és készítményeket árusítók súlyos bírságot, vagy börtön büntetést kaptak .  Minden esetben lefoglalták és megsemmisítették ezen emberek árukészletét, mondván, hogy veszélyes anyag, bár soha senki nem tett panaszt, hogy valaki is megbetegedett, vagy meghalt volna tőle. Ugyanakkor a gyógyszergyártók továbbra is forgalmazhatták szereiket, melyek mellékhatásként vese és máj károsodást vagy halált okoztak .  Soha egy gyár ellen sem indult olyan eljárás, mint amilyet az egyéni gyógyítók ellen indítottak .  A legtöbb esetben, ha az Egyesült Államokban betiltottak egy veszélyes szert, a gyártók Dél-Amerikában vagy Ázsiában adták el készítményüket. A Syntex Corporation részvényei néhány dollárról 400 dollárra emelkedtek amikor a vállalat külföldi piacokon kezdte árusítani ajzószereit.

A támadások nagy része a Laetrile nevű rák kezelő gyümölcskészítmény ellen irányult .  A rákból nyerészkedők nagyon érzékenyek voltak a vegyszeres rákkezelési módszerükkel versenyre kelőkre, tehát szövetségi ügynökökkel rajtaütéseket hajtattak végre ellenük .  Gyakran éjszaka megjelenvén, ezen ügynökök ajtókat törtek be, öreg néniket tartóztattak le és gyógynövény készletekek foglaltak le .  Az árusok jó része háztartásbeli vagy nyugdíjas volt, aki szomszédainak vitaminokat és különböző teákat adott el .  Nekik nem volt rá pénzük, hogy a szövetségi kormány ügynökségei ellen küzdjenek .  Az áldozatok sok esetben elvesztették házukat és minden vagyonukat, mert veszélyeztették az orvosi monopóliumot .  A nagytőkések szemérmetlen támadása volt ez a hasznukat veszélyeztető szegények ellen .  Az áldozatok legtöbbje ma sem tudja, hogy a Rockefeller Monopólium intézte el őket.

Az AOSZ 1967-ben bevételeinek 43%-át gyógyszer hirdetésekből szerezte .  A szövetség később megállapodott az ÉGYI-vel, hogy közös hirdetési hadjáratot indít a lakosság felvilágosítására, hogy melyek a csalárd, hatástalan és egészségre ártalmas termékek .  Azonban ugyanezen személyek képtelenek voltak rá, hogy a gyógyszergyártókat készítményeik hatásosságának és veszélytelenségének bizonyítására késztessék.  Úgy látszik abban rejlett a veszély — legalábbis a gyógyszer monopóliumra nézve —, hogy idős nénikék azt tanácsolták szomszédaiknak, egyenek több fokhagymát és zöldséget .  A halálos áldozatok a gyógyszerektől hunytak el és nem pedig öngyógyítási tanácsoktól.

A hajsza alatt százak kerültek börtönbe felfújt vádak alapján .  A monopolisták elérték a kívánt hatást, hogy rettegésben tartsák a más utas egészséggondozókat .  A legtöbb ilyen gyógyító föld alá kényszerült, vagy bezárta boltját, vagy pedig külföldre költözött .  1974-re a közfelháborodás kongresszusi vizsgálatot követelt a posta és az Egyesült Államok Közegészségügyi Szolgálatának módszerei miatt .  Az ilyen vizsgálat elkerülhetetlenül felfedte volna, hogy a szövetségi kormány ügynökei valójában hatalomra éhes erők arc nélküli eszközei.  Természetesen soha nem indult ilyen irányú kongresszusi vizsgálat .  Azonban a Kuruzslási Bizottság hirtelen eltűnt a színről .  A tanácsot nem érhette támadás, mert valójában szövetségi ügynökök hajtották végre a támadásokat .  A szövetségi kormány ellen pedig igen nehéz megnyerni egy bírósági keresetet.

A kuruzslás ellen tevékenykedők eltűnése után a kaliforniai magán gyógyítók egyszeriben heves támadással találták szemben magukat .  A kaliforniai egészségügyi táblától jött a támadás .  Mint kiderült, az orvosi monopólium ügynökei, a leleplezéstől tartván, felhagytak országos működésükkel és Kaliforniába fészkelték be magukat, ahol a ma napig folytatják magán gyógyítók elleni harcukat.

Az amerikai polgárok elleni, ezen hadjárat kimeríti a bűnös szövetkezés minden kitételét .  Az állítólagosan nem haszonért tevékenykedő AOSZ, az Amerikai Rák Társasággal, az Ízületi Alapítvánnyal és más, hasonló szervezetekkel együttműködve közhivatalokat vesz igénybe, hogy a gyógyszer tröszt érdekében a lakosságot zaklassa és megfossza elfogadható árú és hatásos egészségügyi ellátástól.

Milliók vesztették el így, erőszakosan, egészségi ellátásukat .  Az áldozatok ezentúl kénytelenek voltak az AOSZ drága orvosaihoz fordulni, kik Rockefeller Monopólium drága és gyakran hatástalan vagy káros szereivel tömik őket.  Megjegyzendő, hogy még egyetlen kormány hivatal sem vizsgálta ki, a tröszt ellenes törvény alapján, a gyógyszer kartellt .  Ez is azt bizonyítja amit már annyian állítanak, hogy az állítólagosan a nép védelmére hozott törvény valójában a monopolistát védi.  1986-ban az orvosi monopólium 355 milliárdos éves bevételt ért el, ami az Egyesalt Államok hazai össztermelésnek 11%-a.

Habár az Amerikai Orvos Szövetség 1847-ben alakult, hivatalosan csak 1897-ben jegyeztették be .  Két év múltán megérkezett Simmons doki és megkezdte 25 éves hatalmi pályafutását .  Simmons hamar észrevette, hogy az orvosi iskolák befolyásolják a kórházakat, az orvosi vizsgáztató táblák pedig az orvosi iskolákat .  Így hozzálátott, hogy kiterjessze az AOSZ hatalmát a vizsgáztató táblák fölé.

Feljegyzések bizonyítják, hogy az AOSZ hatalmának növekedésével egy időben (és azonos mértékben) csökkent a lakosság orvosi ellátásának minősége és az orvosok egyéni felelőssége .  Az AOSZ olyan etikai szabályzatot állított fel, ami még akkor is falanxként védi a hibázó orvost, ha a helytelen kezelés valakit nyomorékká tett, vagy megölt .  Ugyanezen szabályzat azt is megakadályozza, hogy az orvosok, beteg ápolok vagy korházi alkalmazottak doktorok hibáiról tanúskodjanak.

A közismert orvos, Noman Barnesby, a hadsereg egészségügyi törzsének és az Egyesült Államok Közegészségügyi Szolgálatának tagja kijelentette :  „Mindaddig elkerülhetetlen a bűnözés és fejetlenség, amíg az orvosok alávetik magukat az AOSZ hallgatásra vonatkozó etikai szabályzatának .  Civilizációnk szégyene e szabály, hogy »Az orvosoknak különleges visszafogottságot kell tanúsítaniuk a nyilvánosság, szakmájukra vonatkozó kérdezősködésével szemben és — minthogy az orvosi etikának sok olyan pontja van, amit az átlag ember nem képes megérteni és méltányolni — sem vélemény különbségeik, sem pedig döntéseik megítélése nem hozható nyilvánosságra.«”

Az utóbbi mondatot Dr. Barnesby az AOSZ etikai szabályzatából idézte, majd pedig így folytatta :  „Meg vagyok győződve róla, hogy ezen szabályzat és a társadalomra veszélyes gyakorlatok megszüntetése és a rendszer teljes átszervezése a megoldás .”  Mondani se kell, hogy az orvosi monopólium figyelmen kívül hagyta a javaslatot.

Az AP 1988. február 11-i tudósítása jelentette, hogy az orvosok 5%-a hazudik képesítését illetően .  Még rosszabb, hogy az egyes államokban kábítószer vagy szex kihágás miatt megbüntetett orvosok egy másik államban nyugodtan rendelőt nyithatnak, mert megvédi őket az AOSZ hallgatási etikettje.  Számtalan olyan esetről hallhattunk már, amikor gyermek molesztálás miatt elitélt doktorok másik államban újra kezdhették tevékenységüket.

A tehetséges orvos, Ernest Codman, 1924. március 2-án ezeket intézte az AOSZ éves közgyűléséhez:

Négyszáz bejegyzett, állítólagos csontszarkóma esetről vannak okmányaim .  Néhány kivételével, e négyszáz eset tévedések és kudarcok sorozata .  Kezemben van számos legjobb sebészünk és patológusunk durva hibáját bizonyító, saját kéziratú okmánya.  Lábakat vágtak le amikor nem kellett volna, végtagokat hagytak meg amikor amputálni kellett volna.”

Dr. Codman beszéde megdöbbentette a hallgatóságot.  Senki sem vonta kétségbe állítását, de a AOSZ szándékosan elhallgatta a beszédet .  Dr. Codman később kényszeredetten elismerte, hogy kiemelkedő pályafutása során soha többé nem kérték fel, hogy az AOSZ gyűlésén beszédet mondjon.

Időről-időre egy-egy ellenszegülő jelenik meg az AOSZ tanácskozásain, hogy hangot adjon elégedetlenségének, de utána eltűnik a feledés homályában .  A Time magazin 1970. június 6-i száma jelentette, hogy az AOSZ egyik ülésén 30-40 fiatal orvos megrohanta a pódiumot és néhány percre hatalmába kerítette az ülést .  A csoport vezetője határozott hangon kijelentette, hogy az AOSZ valójában Amerikai Öldöklő Szövetséget jelent .  A fegyveres őrök megakadályozták, hogy más csoportok is hangot adjanak elégedetlenségüknek .  A fiatal orvos elhagyta a pódiumot és ma állítólag az egyik kórház fősebésze, mert megtanulta, hogy nem szállhat szembe a rendszerrel.

Egy másik szakadár, Dr. Robert Mendelsohn 1975-ben megjegyezte, hogy 787.000 nőnek vették ki a méhét és ezek közül 1700-an belehaltak a műtétbe .  Mendelsohn azt tartja, hogy e nők fele megmenthető lett volna, mert szükségtelen volt műtétük.  Washington Post 1988. január 21-i száma megállapította, hogy a beültetett szívritmus szabályzók legtöbbje szükségtelen és legalább felükről nem bizonyos, hogy tényleg jótékony hatású-e .  A cikk megjegyezte, hogy minden 500 amerikai közül egynek szívritmus szabályzója van .  Ez az üzletág csupán húsz éves, de máris évente 120.000 készüléket ad el, ami másfél milliárdos bevételt jelent számára.

Dr. Mendelsohn amiatt is panaszkodott, hogy terramycin hatástalan antibiotikum, mert jobbára a csak annyit ér el, hogy a gyerekeknek sárgás zöld lesz tőle a foga és tetracylin rakódik le csontjaikban .  A bostoni gyógyszerfelülvizsgálati programot idézi, ami megállapította, hogy ezerből egy a lehetősége annak, hogy valaki amerikai kórházban belehal a gyógyszeres kezelésbe, és évente 30.000-en halnak meg az orvosok által felírt szerek ellenhatásaitól .  Mendelsohn nem szépítgeti a modern gyógyászatról alkotott véleményét .  Egyszerűen a halál egyházának nevezi azt, aminek négy szenteltvize van:


l) védőoltás,

2) fluoridos ivóvíz,

3) intravénás folyadékok,

4) ezüst nitrát.


Mendelsohn mind a négyet kétes biztonságúnak tartja.

Az AOSZ vezetői a 40-es évek elejére felismerték, hogy Morris Fishbein a tagság elégedetlenségének oka .  Legtöbb orvos konzervatív gondolkodású volt és visszataszítónak tartotta Fishbein bohóckodását .  Azonban Fishbein annyira hálójába kerítette a szervezetet, hogy az igazgatóság minden tagjára befolyással volt .  Cenzúrára és megfélemlítésre építette hatalmát.  Ellenfeleinek majdnem tíz évbe tellett mire ki tudták fúrni.  Fishbein titkára, Olin West megbetegedésével jött el az alkalmas pillanat .  Fishbein láthatóan nem tudott az elenne folyó szervezkedésről és tovább folytatta utazgató, könnyed életmódját.  Miközben további kitüntetéseket gyűjtött, nem vette észre, hogy már nem tartja vasmarkában az AOSZ igazgatóságát.

A kitüntetések mit sem értek amikor sok ellensége még Simmonstól is rútabbul kidobta Fishbeint az AOSZ-ből .  A költségvetésének durva átlépését illető hangos bírálatok ellenére is, 1949. június 4-én magabiztosan kijelentette, hogy még legalább öt évig a szervezetnél marad .  Arra számított, hogy a szövetség konzervatívjai és liberálisai soha nem lesznek képesek megegyezni .  Tévedett, mert mindannyian azon a véleményen voltak, hogy távoznia kell .  Az eseményt leíró Martin Mayer elmondja, hogy az AOSZ egyik jelentős csoportja már 1944-óta Fishbein mindenáron való eltávolítását tervezgette .  Egy 1949-es országos rádió műsorban leleplezték mint rendszeres hazudozót.  Fishbein ugyanis azt állította, hogy orvosok meglátogatására utazott Angliába .  Az adásból kiderült, hogy valójában az olimpiát nézte és a brit arisztokrácia tagjaival vacsorázgatott, utána pedig átment Párizsba, ahol a mulatókat járta .  Az adást vezető Nelson Cruickshank azt is elmondta, hogy Fishbein Angliában egyetlen orvosi rendelőt sem látogatott meg és az útról szóló jelentést hazugságnak nevezte .  A műsor úgy jellemezte Fishbein életét mint a New York-i, londoni és párizsi éjszakai élet habzsolása.

A kinyilvánítás eredményeként az AOSZ 1949-es kongresszusa egyhangú határozatot hozott, miszerint Morris Fishbeint azonnal el kell távolitani cikkírói és szónoki állásából.  A határozat a lehető leggyorsabb intézkedést írta elő .  Ez még ugyanaznap délutánjának bizonyult .  Mire leszállt az este, Fishbein távozott az AOSZ igazgatóságáról és soha többé nem tért vissza.

Fishbein kényszerű távozása után, az AOSZ vezetők némileg csökkentették a központi irányítást .  A Gyógyszerészeti és Vegyészeti Tanács 1956-ban Gyógyszer Tanácsra változtatta nevét, a Jóváhagyási Pecsétet pedig megszüntették .  A szervezet hirdetési bevételei ennek hatására, öt év alatt megkétszereződtek.

Mint már említettük, az AOSZ teljesen meg akarta szüntetni legnagyobb versenytársát :  a chiropractikát .  A kuruzslással foglalkozó bizottság titkára 1971. január 4 én ezt jelentette a vezetőségnek :  „A chiropractika korlátok közé szorítása és végül teljes megszüntetése a fő cél .”  Egyetlen szervezet okmányai között sem találjuk az összeesküvésnek ilyen nyílt beismerését .  Az AOSZ főtanácsosa, Robert Throckmorton vezette a bizottság különleges vizsgáló csoportját, ami biztositó társaságokat, korházakat, állami egészségügyi táblákat, iskolákat és hivatásos ágálókat használt célja elérésére .  Bármiféle megfélemlítési és cenzúrázási módszereket igénybe vettek .  Egy kaliforniai ideggyógyász, Dr. Philip Weinstein, számos előadást tartott chiropractikus csoportoknak a gerinc betegségek megállapításáról .  Az AOSZ utasította, hogy hagyjon fel ezen tevékenységével .  Dr. Weinstein a következő bocsánatkérő levelet intézte az elmaradt előadás szervezőihez :  „Kérem fogadják őszinte sajnálatomat a tervezett előadás elmaradása miatt, de nem voltam tudatában, hogy tilos az Önök szervezete előtt orvosi előadást tartani!”

A kormány által nyújtott tanulmányi kölcsönök megakadályozásával Throckmorton megpróbálta csődbe juttatni a chiropractikus iskolákat .  Azt is meg akarta akadályozni, hogy hivatalos elismerést kapjanak.

A 60-as évek végén az AOSZ korház-kinevező bizottsága új előírást adott ki a korházak számára és megtiltotta, hogy kapcsolatot tartsanak chiropractikusokkal .  Az AOSZ ezt követőleg arra kényszerítette a Veterán Igazgatóságot, hogy ne fizessen a kiszolgált katonák chiropractikus kezeléséért .  A kuruzslással foglalkozó bizottság 1967. szeptember 21-én a következő jegyzéket intézte megbízottjaihoz :  „Alapjában véve a következő a bizottság, a chiropractika kultuszának korlátozására irányuló rövidtávú terve :

1) Minden hatalmunkban állót meg kell tennünk, hogy a chiropractika ne kerüljön társadalom biztosítás alá;

2) Mindent meg kell tennünk, hogy ne jöhessen létre chiropractikus kinevezési ügynökség és ne valósuljon meg a chiropractika oktatáskénti bejegyzése;

3) Elő kell segíteni a két chiropractikai országos szervezet szakadását;

4) Arra kell ösztönözni a tagállami orvosi szövetségeket, hogy chiropractikát korlátozó rendeletek hozatalára tegyenek kezdeményezéseket .”

Számos chiropractikus végül is összeesküvés miatt pert indított az AOSZ ellen .  A per évekig húzódott, míg azután 1987. augusztus 27-én Susan Getzendammer szövetségi bíró bűnösnek találta az AOSZ-t, az Amerikai Sebész Kollégiumot és az Amerikai Radiológus Kollégiumot .  A tárgyalás során az AOSZ kertelés nélkül elismerte, hogy semmit sem tud a chiropractikus tanítás minőségéről és mibenlétéről .  Igy véget ért az AOSZ chiropractikus gyógyítók elleni gonoszkodása.

Az a tény, hogy Simmons és Fishbein egy országos szervezetre tudta kényszeríteni akaratát, nem túl sok jót mond el annak tagjairól .  Swann Hardy 1929-ben találóan jegyezte meg :  „A gyógyítás, mint szakma, nem választható el folytatóinak mentalitásától .  Az átlag értelem itt alacsonyabb mint bármely más szakmában .  Az amerikai szervezett gyógyítás ellenáll minden olyan átalakítási kísérletnek, ami az orvosi monopóliumot teljességgel tudományossá, a kezelést pedig mindenki számára elérhetővé tenné, mert ez veszélyeztetné a hozzánemért orvosok jövedelmét .”