Eustace Mullins
Murder by Injection

5. FEJEZET

FLUORIDAz ivóvíz fluoridozása a Dr. Mendelsohn által említett négy szenteltvíz másodika.  Azt tudatták velünk, a fluorid jótékony hatással lesz a felnövő nemzedékre és biztosítani fogja, hogy fogszuvasodás nélkül nőjön fel.  Ennek fényében elég meglepő, hogy a fogorvosok lelkesen támogatják olyan szer használatát, ami állítólag szükségtelenné teheti szakmájukat.  Azonban a bennfentesek nagyon is jól tudják, hogy a fluorid nemhogy ártani fog szakmájuknak, hanem még inkább növeli betegeik számát.

A fluoridos kezelés fő eleme egy mérgező vegyszer — szódium-fluoride —, amit jó ideje patkányirtásra használnak.  Vajon e vegyszer ivóvizünkbe oldása is a rágcsálók elleni küzdelem része ?  A fluoridot nem jegyzik az ivóvizünket mérgező anyagok között, mert eddig még minden kormányügynökség gondosan távol tartotta magát hatásának kivizsgálásától.

A szódium-fluoride alumíniumgyártási melléktermék és már régóta gondot okoz elhelyezése.  Patkányméregkénti felhasználásán kívül semmire se jó, viszont roppant nehéz megszabadulni tőle, mert nagyon erős vegyület.  Nem bomlik le és halmozódik, tehát minden pohár vízzel egy újabb parányi adagot raktározunk el belőle szervezetünkben.  Így elég meglepő, hogy a U.S. Közegészségügyi Szolgálat volt az ivóvíz fluoridozási hadjárat fő támogatója.

Talán még emlékszünk az 50-es évekre, amikor washingtoni közegészségügyi hivatalnokok rendszeresen gyűléseken jelentek meg, ahol a jelenlevők nagy hévvel vitatták a fluorid előnyeit és hátrányait.  E tisztségviselők kivétel nélkül a fluorid jótékony hatásáról biztosították a hallgatókat és az ivóvíz fluoridozását követelték.  A fenntartás nélküli támogatás ellenére, egyetlen közegészségügyi hivatalnok sem tanulmányozta a fluorid hatását.  A fluorid azonban még leglelkesebb támogatói szerint is csak 12 éves korig van jó hatással.  Miért kell hát az egész ivóvíz hálózatot fluoridozni ?  Vajon tudták-e ezen köztisztviselők, hogy mit csinálnak ?  Bizonyára nem.  Egyszerűen csak utasításokat követtek.  De honnan jöttek ezek az utasítások?

A fluoridozási hadjárat idején bizonyos Oscar Ewing volt a Közegészségügyi szolgálat vezetője.  Ewing a Harvard Jogi Iskolában végzett és az I. világháború alatt repülőgépek szerződtetésével foglalkozott, utána pedig belépett a jónevű Wall streeti Sherman, Hughes és Dwight Ügyvédi Irodába.  A II. világháború után Ewingot kinevezték az igazságügy-minisztériumba.  Ezen hivatalában kizárólag két rádiós hírközlő, William Pelley és Robert Best ügyének kivizsgálásával foglalkozott.  E két író az Amerika az első mozgalom régi szószólója volt és buzgón tevékenykedett az Egyesült Államok hadba lépése ellen.  Most meg kellett őket büntetni amiért veszélyeztették a monopolisták nagy hasznot hozó háborúját.  Ewing mindkettőjüket bűnösnek találtatta és börtönbe záratta.  Szolgálataiért később kinevezték a Demokrata Párt Országos Bizottságának elnökévé.  1946-ban Truman elnök megtette a Szövetségi Biztonsági Ügynökség fejévé.  Ebben a hivatalában elvileg az ő őrizetébe került egy másik rádiós hírközlő, a költő Ezra Pound, akit a St. Elizabeth Hospitalban őriztek politikai fogolyként.  Ez az intézet az SZBÜ irányítása alatt álló elmekórház volt.  Pound 13 évig volt őrizetben mindenféle tárgyalás nélkül.  Jóval Ewing távozása után, a kormány elejtette a vádat és szabadlábra került.

Azonban Ewingot nem azért nevezték ki az SZBÜ vezetőjévé, hogy Pound ellen eljárjon, hanem fontosabb dologért.  750.000 dollárt kapott, hogy megváljon Wall streeti állásától.  A Rockefeller érdekeltségek adták a pénzt és az volt a feladata, hogy az országos fluoridozási hadjáratot vezesse.  Az SZBÜ igazgatójaként Ewing Washington legfontosabb tisztségviselője volt.  Az ügynökséghez tartozott a Közegészségügyi szolgálat, a Társadalombiztosítási Igazgatóság és az Oktatási Hivatal.  Mint az SZBÜ vezetője, Ewing irányította a kormány egészségügyi, oktatási és népjóléti költségvetését.  Hivatalából a polgárok feletti nagyobb kormány ellenőrzés érdekében tevékenykedett.  Különös gondja volt rá, hogy növelje az orvosképzés feletti ellenőrzést.  1948-ban Ewing nyilvánosan követelte, hogy a kormány orvosi ösztöndíjakat adjon és, hogy az orvosi iskolák állami támogatást kapjanak.  Ez természetesen elengedhetetlenül magával vonja a kormány befolyását.  A Merck Gyógyszergyárhoz fűződő kapcsolata révén ő lett a rákellenes küzdelem országos vezetője is.

Ewing első lépése az volt, hogy menesztette a régi Legfőbb Sebészt és egyik kegyencét, Leonard Scheele-t tette helyére.  1948-ban Ewing országos egészségügyi tanácskozást hívott össze Washingtonba, ahol a 800 résztvevő túláradó lelkesedéssel elfogadta javaslatát, hogy az Egyesült Államok csatlakozzon az Egészségügyi Világszervezethez.  Ewing heves hadjáratot folytatott az egészségügyi biztosításért (szocializált orvosi ellátás).  Politikai hatalmának tetőpontját akkor érte el, amikor Truman 1948-ban megnyerte a választást.  Ewing volt kortesgazdája és Truman megígérte neki, hogy elnöksége alatt azt csinál Washingtonban amit akar.  Ewing az ivóvíz fluoridozási programot akarta elindítani.

Oscar Ewing neve ma már teljesen feledésbe merült.  Nincs szobra, pedig ő volt a szovjet mintájú, könyörtelen és elkötelezett bürokrata megtestesülése, aki csak gazdáinak tartozik felelősséggel és megveti a diktatórikus hatalma alá kerülő népet.  Teljes uralma volt a Roosevelt által létrehozott washingtoni szocialista igazgatás legfontosabb részei felett és ő fejlesztette fel őket minisztériumokká.  Hivatali megbízatásai közül egyik sem volt akkora hatással a lakosságra mint az ivóvíz fluoridozása.  Miller képviselő megállapította, hogy „a Közegészségügyi Szolgálat a víz fluoridozási program fő támogatója.  Ez Ewing úr Szövetségi Biztonsági Ügynökségének a része.  Ewing úr az Aluminium Company of America jól fizetett ügyvédje.”  Aligha véletlen, hogy Washington volt az első nagyobb város aminek vizébe fluoridot oldottak.  Ugyanakkor Ewing tányérnyalói figyelmeztették a képviselőket a fluorid veszélyeire és a Kapitóliumban hegyi forrásokból megtöltött vizestartályok jelentek meg.  Az egyik szenátor odáig ment, hogy még az éttermekbe is saját vizesüvegjével járt és fennhangon kijelentette : egyetlen csepp fluoridos vizet sem iszom.  Ennyit nemzetünk védelmezőiről.

Ivóvizünk még a kormány által hozzáadott chlorid és fluorid nélkül is veszélyes lehet.  A telepesek gyakran kaptak tejbetegségnek nevezett kórt, amit valószínűleg az ivóvíz okozott.  Dr. Walker felhívta rá a figyelmet, hogy 70 év alatt az ember 20.000 liter vizet és abban 140kg meszet iszik meg.  Ez a mész fokozatosan elkeményíti (elmeszesíti) a csontvázat.  1845-ben egy angol orvos figyelmeztetett a természetes vagy forrásvíz esetleges meszesítő veszélyeire.

Az ember azt gondolná, hogy amikor Miller képviselő leleplezte mint az ALCOA ügynöke, Ewing félreállt volna és mást engedett volna a Közegészségügyi SZolgálat élére.  Ewing ehhez túl pimasz és magabiztos volt és Miller képviselő megjegyzését elengedve a füle mellett, megkétszerezte a fluoridozás érdekében kifejtett nyomást.  Ewing készséges kiszolgálókat talált a Közegészségügyi Szolgálat emberei között, mert e szervezet soha nem a közt szolgálta, hanem a gyógyszer trösztöt.

A főbb városok ivóvíz fluoridozásának megszervezése után Ewing 1953-ban visszavonult a közszolgálattól.  Irodaközpont építésével foglalta el magát, amit azután különböző kormányhivataloknak adott bérbe.

A nagy vegyigyárak, mint az American Agricultural Products és a Hooker Chemical, óriási mennyiségű fluoridot is állítanak elő.  Blanchette Hooker III. John D. Rockefellerhez ment feleségül.  Az American Agricultural egy ideig rovarirtószerekben használta a fluoridot, de a mezőgazdasági minisztérium túl veszélyesnek találta és betiltotta e méreg használatát.  A gyár ekkor az óceánba öntötte a felhalmozódott fluoridot, pedig a törvény tiltja az ilyesmit.  A Hooker Chemical leginkább a Love Canalben elásott életveszélyes vegyi hulladékról ismert a lakosság előtt.

A Tudományos Akadémia tanulmányai kimutatták, hogy az amerikai gyárak évente 100.000 tonna fluoridot juttatnak a levegőbe, 5.000.000 tonnát pedig a vizekbe.  És ehhez jön még az ivóvíz fluoridozására használt mennyiség.  A tanulmány kielemezte a fluorid emberi szervezetre tett hatását is és megállapította, hogy lassítja az ellenállórendszer DNS javító enzim termelését.  A fluorid még 1:1.000.000-hoz való hígításban is eléri ezt a hatást.  Ez az ivóvíz fluoridozásban elfogadott oldási arány és kísérletek kimutatták, hogy még így is rákossá tehet egészséges sejteket és zavart kelthet a közvetítő idegsejtek termelésében.  E sejtek alapvető szerepet játszanak rohamok megakadályozásában és így a vízbe oldott fluorid növelheti a szélütés és az agykárosodás esélyeit.  A következők a fluorid kísérletek által megállapított kisebb fokú káros hatásai :  hírtelen hangulat változás, gyötrő fejfájás, hányinger, látomás, rendszertelen lélegzés, magzat károsodás, rák.

Dr. Frank Rauscher, az NR vezetője természetesen azonnal kifogást emelt ezen kutatási eredmények ellen és kijelentette :  „a rákprogram kutatói megállapították, hogy az ivóvízbe oldott fluorid nem kelt rákot.”  Szokása szerint, semmiféle tudományos alátámasztást nem tudott felhozni.  Dr. John Yiamouyiannis, Dean Burk és a fluoridozás más szakértői azonnal kétségbe vonták Rauscher állítását.  Fluorid — Az Öregedési Tényező című, ezideig meg nem cáfolt könyvében Dr. Yiamouyiannis bemutatta, hogy évi 30-50 ezer haláleset vezethető vissza a fluoridhoz.  Ebből 10-20 ezer a fluorid által okozott rákos megbetegedés.

Bár egyes helyeken abbahagyták a víz fluoridozását, az országos hadjárat továbbra is töretlenül halad előre.  Még soha egyetlen kormánytisztviselő sem említette, hogy a fluorid esetleg árthat az egészségnek.  Nyugat-Németország 1971-ben betiltotta a fluoridozást.  Nem sokkal később Svédország és Hollandia is követte példáját.

Elgondolkodtató a módszer, amely által a kormány a fluorid 1 az 1.000.000-hoz való hígítási arányának megállapítására jutott.  Kiterjedt kutatást végeztek és az ország kiemelkedő tudósainak megfontolásai alapján döntöttek ?  Nem !  Úgy tünik, egyszerűen csak a hasukra ütöttek.  Annyi ismert volt, hogy a 10 az 1.000.000-hoz való hígítás túl erős.  Néhány év után azonban a kormány felismerte, hogy végzetes hibát követett el, mert kiderült, hogy az 1 az 1.000.000-hoz való keverési arány legalább kétszer olyan erős mint ami megengedhető lenne.  Fokozatosan emelkedni kezdett az idősek vese és szívbántalmak miatti halálozása.  A rossznyelvek azt tartják, hogy ez szándékos lépés volt — a nyugdíj kifizetések végső megoldására.  Amikor kiderült, hogy 1 az 1.000.000-hoz hígításban a fluorid rákot okoz, azonnal le kellett volna állítani az egész programot, azonban a kormány emberei tudták, hogy ezzel bírósági keresetek előtt nyitnának utat, tehát tovább folyik a nép alattomos mérgezése.

A fluorid java részét az évi 5 milliárd dolláros forgalmat bonyolító Alumínium Company of America szolgáltatja.  Jelenleg Charles Parry a cég elnöke, aki az állítólagosan jobboldali agytröszt, az American Enterprise Institute egyik vezetője.  Az ALCOA igazgatója, William Krome, még számos más vállalatot is igazgat és a Szovjet-Amerikai Gazdasági Tanácsnak is tagja.  Alan Greenspan is az ALCOA egyik vezetője volt mielőtt a Szövetségi Tartalék kormányzója lett.  A Társadalombiztosítási Bizottmány vezetőjeként Greenspan díj alakjában milliókat zsigerelt ki a dolgozó néptől.  Könyvelési adatokkal való zsonglőrködéssel sikerült ezt elérnie.  Zajos hírverésbe kezdett, hogy csődbejutott a társadalombiztosítási program, pedig valójában 22 milliárd tartaléka volt, amihez még hozzájött az a 25 milliárd dollár, amit a kongresszus vett fel számára.  9,6 százalékos inflációval számolva, jelentős díjemelést követelt, pedig a tényleges pénzromlás csak 3,5 százalékos volt.  A megriadt lakosság Reagen elnök buzdítására elfogadta a díjemelést.  Greenspan tudta, hogy csak 3,5 százalékos lesz a pénzhígulás és ezt üzleti társainak meg is mondta.  Amikor előrejelzése bevált, helyet kapott a J.P. Morgan bankház igazgatótanácsában.  Greenspan az elnöke az ABC TV-hálózatnak is, emellett tagja a jobboldaliként tetszelgő Hoover Intézet vezetőségének.

A fluorid új betegséget terjesztett el az Egyesült Államokban.  Két és fél millió ember szenved ma Alzheimer betegségben.  Az áldozatok orvosi kezelése évi 50 milliárdba kerül.  A betegség az agy közvetítősejtjeit támadja meg.  Úgy tünik a lerakódó és felhalmozódó alumínium a betegség kiváltója.  Az orvosi monopólium elkeseredetten kutat valami más okozó után és milliókat költ a genetikai hajlam, lassú vírusok, környezeti mérgező anyagok és mi egyebek vizsgálatára.  Évente 100.000 ember hal meg Alzheimer betegségben és ma ez a negyedik fő halálozási ok az országban.  Azonban eddig még nem alakult Nemzeti Alzheimer Alapítvány, mert az orvosi monopólium nagyon is jól tudja mi a betegség oka.

Eleinte azzal intézték el az Alzheimert, hogy öregedés vagy korai szenilitás.  Ezek az emberek a 20-as években nőttek fel, amikor alumínium edények váltották fel a hagyományos öntöttvas és cserép edényeket.  Az 1920 után születettek legtöbbje alumínium edényben, gázláng vagy villamos hő fölött főzött ételeket fogyasztott.  Az elégett gáz egy része elkerülhetetlenül belekerül az ételbe.  Állítólag a villamos rezgések is hatással vannak az ételre.

A 30-as években a háziasszonyok megtanulták, hogy veszélyes lehet az ételt alumínium edényben hagyni.  A zöldségek közismerten hamar elszíneződnek és hamar mérgezővé válnak.  A paradicsom egyszerűen oxidálja az alumíniumot, más élelmiszerek pedig befeketítik.  Furcsa, de senki nem tulajdonított különösebb jelentőséget ezeknek a figyelmeztető jelnek, hogy az alumínium edényekben főzött ételeknek esetleg valamiféle káros hatása lehet.  Ma már ismert, hogy az alumínium edényben — különösen fluoridos vízzel — való főzés gyorsan mérgező anyagot állít elő.  Dr. McGuigan egy híres perben tett tanúskodásából megtudhattuk, hogy kutatások kimutatták, a víz alumínium edényben való forralásakor hydro-oxid méreg keletkezik.  Ha alumínium edényben tojást főzünk, foszfát méreg keletkezik, ha pedig húst, akkor chloride méreg.  Az alumínium edényben főzött ételek semlegesítik az emésztőnedveket és fekélyt okoznak.  Talán az alumínium edények használata okozza a széleskörű emésztési zavart, ami azután alumínium tartalmú szerek szedését teszi szükségessé?

Alumínium edényekben főtt étel 20-30 éven keresztüli fogyasztása után sokan komoly emlékezetkiesést szenvednek.  Agyi képességeik gyorsan csökkennek, mígnem magatehetetlen kísértetekké válnak.  Kiderült, hogy az alumínium az agy bizonyos részeiben való lerakódása az agysejtek idegcsatlakozásainak sorvadását okozza.  A károsodás nemcsak hogy gyógyíthatatlan, de fokozatosan rosszabbodik is.  Alzheimer betegségnek nevezték el e kórt és a 65 évesnél idősebbek 7 százaléka szenved tőle.

Dr. Michael Weiner és más orvosok azt találták, hogy nemcsak az alumínium edények okozzák a megbetegedést, hanem az alumínium tartalmú készítmények fogyasztása is.  A női öblítők ma alumíniumot tartalmaznak és így közvetlenül juttatják a szervezetbe a mérget.  A széleskörben használt fájdalomcsillapítók — mint az annyira magasztalt aszpirin is — jelentős mennyiségű alumíniumot tartalmaznak.  Azonban a gyomor panaszokra használt, szabadon kapható szerek az alumínium legnagyobb forrásai :  Amphojel, Alternagel, Delcid, Estomil-M, Mylanta.  Az Alzheimer betegség jelenlegi áldozatainak tanulmányozása bizonyosan felderítené, hogy legtöbbjük — orvosa javaslatára — gyomor panaszok elleni készítményt szedett.

Az alumínium-ammónium-szulfátot széleskörben használják semlegesítő anyagként a sütőporban.  Az alumínium-potasszium- szulfátot úgyszintén.  Évente 190.000 tonna alumínium-szódium- foszfátot használnak fel tésztákban és süteményekben.  A tortaporok és fagyasztott tészták átlagban 3%-ot tartalmaznak, a sütőporok 20-25%-ot.

Mindenütt megtaláljuk az alumínium csomagolást.  Az üdítő italok kupakja vagy doboza is alumíniumból készül.  Bár az egyes készítményekből szervezetünkbe jutó alumínium mérhetetlenül kevés, az évek során elfogyasztható mennyiség ijesztő lehet, különösen ha figyelembe vesszük, hogy szervezetünkben felhalmozódik és nem bomlik le.  Hatása olyan mint a lassú vírusé — sokáig lappang, de utána egyszeriben végzetes csapást mér.